DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – individ. výuka – Martin Manič (7 - 26 let)

Do poznámky prosím uveďte vámi preferovaný čas.


Vybavení:  kytara

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5600 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Klavír - Klára Nýčová
Ukulele pro dva – Sitár
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, úterý
Klavír, úterý - Denis Dinga
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, pondělí
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, středa
Zpěv – Denis Dinga
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Bicí – úterý