DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – individ. výuka – Michal Seitl (7 - 26 let)

Do poznámky prosím uveďte vámi preferovaný čas.


Vybavení:  kytara

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5600 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 14:00-14:45
ST 14:00-14:45
ST 14:45-15:30
ST 15:30-16:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři

Seitl Michal

Podobné

Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, pondělí
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Ukulele pro dva – Sitár
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, středa
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, úterý
Bicí – úterý
Klavír, úterý - Denis Dinga
Zpěv – Denis Dinga
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, pondělí