DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Bicí - pondělí (8 - 99 let)

Individuální výuka hry na bicí. Kromě pravidelných lekcí mají členové zájmového útvaru možnost využívat zkušebnu s bicí soupravou pro soukromé cvičení.
Do poznámky prosím uveďte vámi preferovaný čas.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5600 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 16:45-17:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Valenta Marek

Podobné

Kytara – mírně pokr. (Iveta) – středa 14:30
Kytara – skupinová výuka – Martin Manič
Klavír - dospělí - Tichá
LEGO Mindstorm + Ableton
Kytara - děti - Rohlíčková
Zpěv - dospělí - Paďourová
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, úterý
ZŠ Chvaly – Flétna/pokročilí
Bicí - děti - Němejc
Kytara - děti - Hábl