DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara, Martin Bureš - skup. výuka, středa (7 - 26 let)

Skupinová výuka hry na kytaru.
Skupinová výuka probíhá jen časech:
13.00–13.45 a 13.45–14.30
Do poznámky uveďte vámi preferovaný čas.


Vybavení:  kytara

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 13:00-13:45
ST 13:45-14:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Hudební koutek (1. patro)
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Kytara, Martin Bureš - individ. výuka, pondělí
Bicí - středa
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Kytara – skupinová výuka – Martin Manič
Klavír, úterý - Denis Dinga
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Zpěv – Denis Dinga
Kytara, M. Bureš - individ. výuka, středa
Kytara, Martin Bureš - skup. výuka, úterý
Klavír - Klára Nýčová