DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Audiovizuální tvorba a základy filmu (6 - 16 let)

Představíme si všechny vrstvy filmové tvorby od hledání námětu, až k samotné realizaci krátkého filmového útvaru. Projdeme si ukázky z historie kinematografie a seznámíme se s filmovými žánry, které mohou inspirovat k vlastní tvorbě. Praktická stránka kurzu bude zaměřena tak, aby si student osvojil základní znalosti práce s kamerou, střihem, zvukem a byl schopný samostatně vytvořit svébytné audiovizuální dílo. Výsledná díla mohou být v žánru hrané etudy, krátkého filmu, dokumentární studie, hudebního klipu a experimentálního filmu.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3900 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ČT 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Počítačová učebna (1. patro)
Jakub Kučera, kucera@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Špendlík – šití a tvoření
Africké djembe - děti
Opona – dětský divadelní kroužek
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská