DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Funkční cvičení (6 - 12 let)

Kroužek se zaměřuje na rozvoj všestranných pohybových dovedností a pozitivního vztahu k pohybu. Formou her chceme rozvíjet balanční schopnosti, obratnost, postřeh, sílu vycházející z koordinace. Cílem kroužku není příprava na soutěže, neděláme jednostranné zátěže a nezvedáme činky. Kroužek je vhodný i jako kompenzace pro ty, kdo se věnují jednostrannému sportu, jako je tenis, florbal, hokej atd.

Vybavení:  sportovní oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 14:00-15:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
irena.friedrichova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

ZŠ LN – Míčové hry / starší
Atletika – mladší žactvo 1
Atletika – starší žactvo, dorost, juniorstvo
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Atletika – dorost
Turistický oddíl - Tuláci
Vodácko-turistický oddíl - Neptun
Aikido
ZŠ Chmelnice – Stolní tenis
Vodácko-turistický oddíl - Mokro