DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

R. C. oddíl (airsoft) (12 - 26 let)

Činnost v oddílu je určena členům z minulých let – probíhá formou víkendových akcí (pátek–neděle) 1x měsíčně. V případě zájmu o členství absolvuje nový žák nejprve jednu víkendovou akci, poté může dojít k přihlášení k pravidelné účasti. Cena 1 víkendu pro nového člena je stanovena podle konkrétních výdajů na akci – 600 Kč až 800 Kč. Účastníci si hradí sami dopravu na místo akce a stravování (řešeno společným nákupem dle pokynů vedoucího). Na akci jsou přítomni vždy 2 vedoucí s odpovídajícím pedagogickým vzděláním a odbornou praxí.
V ceně programu je zahrnuto: lektorské vedení, pronájmy pozemků a poplatky na tábořištích, náklady spojené s přepravou materiálu. Přihlášky a informace: Tomáš Petřík, koda.fido@gmail.com

Vybavení:  ochranné pomůcky,vl. zbraň,dále dle pokynů

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3500 Kč
Cena za pol.: 1850 / 1850 Kč
PÁ 14:00-22:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Tomáš Petřík, koda.fido@gmail.com

Lektoři

Jakub Franěk
Tomáš Petřík

Podobné

Vodácko-turistický oddíl - Regent
Vodácko-turistický oddíl - Vydry
Taoistická cvičení - harmonie, uvolnění
Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Keramika (po 16.00)
Keramika (čt 14.30)
Vodácko-turistický oddíl - Mokro
Vodácko-turistický oddíl - Neptun
Klavír - MAREK
Turistický oddíl - Tuláci