DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna – Tereza Čepkovská (6 - 9 let)


Vybavení:  Flétna

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč
ST 16:30-17:15
ST 17:15-18:00
ST 18:00-18:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Kytara – mírně pokr. (Iveta) – středa 14:30
Zpěv – lekce sólového populárního zpěvu
Klavír, úterý - Denis Dinga
Hudební stavebnice - začátečníci
Hudebníček
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci 2
Bicí - děti - Němejc
ZŠ LN – Klavír 3 – Weilová
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Převádění ze škol