DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Přípravka na Chemickou olympiádu (11 - 16 let)

Důkladně budou probrána především pravidelně se opakující teoretická i praktická témata z posledních ročníků Chemické olympiády.
Přípravku povedou naši lektoři v čele s Ing. Zdenkem Procházkou, CSc., naším dlouholetým interním pedagogem, ale zároveň členem krajské komise Chemické olympiády v Praze. Jeho postřehy k opakujícím se problémům studentů při krajských kolech budou využity při sestavování programu jednotlivých lekcí.
Vybavení:  Blok a psací potřeby

Ceny a termíny

Cena za pol.: 1750 / 0 Kč
ČT 15:00-16:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři