DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – Štěpán Kužel (7 - 15 let)


Vybavení:  Kytara

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1900 Kč
ST 14:00-18:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři