DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Atletika – přípravka fialová (6 - 8 let)

Všestranná sportovní příprava pro školáky - základy pro všechny druhy sportů. Rozvoj pohybových dovedností prostřednictvím závodivých her. Letní a zimní tábory. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou a děti se tak nenásilně seznamují se základy královny sportu - atletiky. Rozvíjí se u nich přirozené vlastnosti a schopnosti. Získávají nejen základy atletiky, ale také míčových her a gymnastiky. Každoročně jsou pro ně pořádány atletické závody přípravek.
Klíčové kompetence:
Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek.
Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních.
Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně.
Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti.

Vybavení:  sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3500 Kč
Cena za pol.: 1950 / 1950 Kč
PO 14:30-16:00
ST 14:30-16:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Fialová Jitka
Vojáček Michal

Podobné

Chemie Z2a
Oddíl Pulci
Letečtí modeláři (út)
Modelářská kadetka (út)
Výtvarný ateliér (pá 1)
Ateliér textilní tvorby I
ZŠ Chvaly – Florbal/nejmladší
Přípravka na Biologickou olympiádu
Beachvolejbal
Ornitologie pro starší