DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGOmechanika (po 16.30) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3500 Kč
Cena za pol.: 1900 / 1900 Kč
PO 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

LEGOrobotika pro začátečníky – BOOST
Badminton II.
Chemie P2a
Programování PC her 1 (pokročilí)
Akvaristika a teraristika
Unreal Engine pro pokročilé
Programování PC her 2 (pokročilí)
Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Parádní věda 3 – Stanice přírodovědců
LEGOrobotika – pouze FLL (út)