DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGO Mechanika (st 17.00) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3500 Kč
Cena za pol.: 1900 / 1900 Kč
ST 17:00-18:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

Prostorová výtvarná tvorba – tvořivá dílna II.
Počítače od A do Z
Letečtí modeláři (čt)
Automodeláři (čt)
Zábavná fyzika a chemie
Keramika (čt 14.30)
LEGO Mechanika (čt 15.30)
MHD modeláři (po)
Automodeláři (po)
Parádní věda 2 – Stanice techniků