DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGOmechanika (čt 14.00) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3500 Kč
Cena za pol.: 1900 / 1900 Kč
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

LEGOmechanika (st 17.00)
Elektronika pro pokročilé
LEGOmechanika (čt 15.30)
LEGOrobotika (st 17.30)
LEGOrobotika (st 16.00)
Opona – dětský divadelní kroužek
Špendlík – šití a tvoření
Klavír (Mirek)
Ateliér grafiky na počítači
LEGOrobotika (čt 17.30)