DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Taneční přípravka I – MŠ Čínská (4 - 6 let)

Tanečně pohybový kroužek pro děti z MŠ Čínská. Taneční a pohybové hry. Základní pohybová taneční průprava.


Vybavení:  sportovní oděv, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ÚT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6
Irena Friedrichová, irena.friedrichova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Tanec hrou (3–4 roky)