DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Automodeláři (čt) (9 - 18 let)

"vychutnej si rychlost"

Automodelářský kroužek se celý točí kolem naší autodráhy, která je dlouhá 40 m a jezdí se na ní republikové i mezinárodní závody. Děti získávají základní konstrukční a technické znalosti z oblasti automodelářství i skutečných vozidel, které se postupem času neustále prohlubují. Rozvíjejí se také v oblasti jemné motoriky a celkové manuální zručnosti, což je oblast, která je dnes poněkud opomíjena. Začínající automodeláři se postupně seznamují s konstrukcí a fungováním závodního vozu, ovladačemi i samotnou dráhou a jejich servisem. Postupně se dostávají ke stavbě vlastních karoserií a ti zkušenější i ke stavbě celého závodního speciálu. Dráha je dětem plně k dispozici, takže na ní trénují techniku jízdy a hlavně závodí!!!


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Autodráha (1. patro)

Lektoři

Plecitý Miroslav

Podobné

Prostorová výtvarná tvorba – tvořivá dílna II.
Plastikoví modeláři (st)
MHD modeláři (po)
Železniční modeláři (st)
Počítače od A do Z
Elektronika pro začátečníky
Letečtí modeláři (čt)
Letečtí modeláři (út)
Letečtí modeláři (pá)
Železniční modeláři (po)