DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň – ateliér 2 (12 - 26 let)

Zaměření na tvůrčí fotografii (krajina, portrét, zátiší, nefigurativní fotografie, inscenace, subjektivní dokument, intermediální přesahy). Práce s tradičními i stylizačními formami v rámci technologie digitální i analogové. Ateliérová cvičení, PC editory, fotolaboratoř, teorie a historie fotografie (včetně širších souvislostí), konzultace. Vedení k autorské tvorbě a prezentaci. Možnost přípravy k talentovým zkouškám na SŠ a VŠ.
Klíčové kompetence:
Dovednost pracovat s fotografií jako s vyjadřovacím a komunikačním prostředkem. Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, zdůvodňovat a hodnotit. Dovednost pracovat s informacemi. Tvořivost, schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  fotoaparát

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4100 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
Cena zahrnuje:  Fotomateriál, ateliér, fotokomory
PO 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Fotoklub Líheň - ateliér (suterén)
MgA. Jaromír Santler, santler@ddmpraha.cz, 222 333 878

Lektoři

Santler Jaromír

Podobné

Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Špendlík – šití a tvoření
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Fotoklub Líheň – ateliér 3
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Fotoklub Líheň – ateliér 7