DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň - ateliér 8 (12 - 90 let)

Práce s různými fotografickými technikami v rámci analogové fotografie, jako jsou například fotogramy, sabbatier, reliéf, filtry, roláže, asambláže atd. Fotografování historickými přístroji, včetně Camery obscury. K dispozici jsou 2 fotolaboratoře.


Vybavení:  fotoaparát

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4100 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
ČT 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Fotoklub Líheň - fotolaboratoř (suterén)
MgA. Jaromír Santler, santler@ddmpraha.cz, 222 333 878

Lektoři

Baron Matyáš

Podobné

Fotoklub Líheň – ateliér 5
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Fotoklub Líheň – ateliér 3
Fotoklub Líheň – ateliér 2
Špendlík – šití a tvoření
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Fotoklub Líheň – ateliér 7