DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dramec – divadelní přípravka (6 - 10 let)

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
ČT 14:00-15:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

Kroužek orientačního běhu 2020/21
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Malý šikula
CPD Modrá Vlaštovka
CPD Žlutá Vlaštovka
Modelářská přípravka (po)
Divadelní ateliér
Chovatelství pro nejmladší 2
Křečci 15 h
Modelářská přípravka (út)