DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dramec pro nejmenší (4 - 7 let)

Dramatické hry a cvičení. Básničky, pohádky a krátké příběhy z dětských knížek. Pohybové a hudební hry. Rozvíjení spolupráce, samostatnosti, řečových a vyjadřovacích schopností.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ST 14:45-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
Hana Vondráková: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Lektoři

Podobné

Parádní věda 2 – Stanice techniků
Chemie Z2b
Fotoklub Líheň – ateliér 3
Šerm – historická sebeobrana 2 (12–18 let)
LEGOmechanika (čt 14.00)
LEGOrobotika (st 17.30)
Chemie P2a
Divadelní kroužek II
LEGOmechanika (čt 15.30)
Ateliér Kopretina