DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dramec - divadelní soubor Babočky (9 - 13 let)

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3100 Kč
Cena za pol.: 1650 / 1650 Kč
ČT 14:15-15:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
Hana Vondráková: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

LEGO Robotika (st 16.00)
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Chemie
Chemie
Chemie
LEGO Robotika (čt 16.00)
Divadelní ateliér pro děti 13+ (út 1)
LEGO Robotika (čt 17.30)
Badminton II.
Divadelní kroužek II