DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dramec – divadelní soubor Babočky (9 - 13 let)

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3100 Kč
Cena za pol.: 1650 / 1650 Kč
ČT 15:15-16:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
Hana Vondráková: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

LEGOmechanika (st 17.00)
Fotoklub Líheň – ateliér 7
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Badminton II.
Fotoklub Líheň – ateliér 2
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Parádní věda 2 – Stanice techniků
LEGOmechanika (čt 15.30)
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Kameníček pro starší