DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Muzikál – tanec, zpěv, herectví (7 - 11 let)

Tanec, zpěv, herectví. Tento obor se skládá ze tří hlavních předmětů. Je to pohyb, kde se zaměříme na koordinaci, svalové uvolnění a celkové ovládání těla. Součástí výuky jsou i krátké sestavy, které pomohou rozvíjet pohybové schopnosti, taneční paměť a prostorové cítění dítěte. Dále pak zpěv, kde se budeme zabývat jednoduchými známými písněmi, naučíme se ovládat dech a základy hlasové techniky. Pracuje se na výrazu, zařazují se intonační cvičení a správná interpretace se určuje podle charakteru písně, role a významu textu. A nakonec samotná dramatická výchova bude u žáků posilovat schopnost imaginace a přispěje k přirozenému vývoji herecké osobnosti, a to pomocí různých technik a cvičení. Podle možností a tempa skupiny se pak vytvoří krátké muzikálové úseky zahrnující herectví, zpěv a pohyb-tanec.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2300 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
PÁ 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Klavír (Mirek)
Opona – dětský divadelní kroužek