DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Odysea mysli I (6 - 12 let)

Podpora talentu a kreativity. Odysea mysli je mezinárodní program pro rozvoj kreativity a spolupráce dětí. Zaměřuje se na souhru týmu 5–7 členů a zároveň na prosazení jedinečnosti každého člena. Každý rok je vypsáno pět dlouhodobých problémů, ze kterých si tým jeden vybere a ten se pokusí na základě daných pravidel, co nejlépe a kreativně splnit. Řešit různorodé zajímavé situacei pomohou zkušení trenéři. Odysea mysli je zaměřena na rozvoj kreativního a kritického myšlení a spolupráce mezi dětmi a mládeží. Odysea mysli pomáhá osvojovat si klíčové kompetence, na které je kladen čím dál tím větší důraz při vzdělávání. Členové týmů využívají svou tvořivost k řešení úloh, které jsou různě zaměřeny, od konstruování strojních zařízení až po prezentování jejich vlastních interpretací literárních děl. Své řešení mohou prezentovat na celostátní nebo celosvětové úrovni této soutěže. V programu jsou zapojeny tisíce týmů z více než 30 zemí z celého světa. Upozornění – náklady na výjezd do zahraničí pro účast na mezinárodní soutěži nejsou zahrnuty v ceně zájmového kroužku ve Stanici techniků. Výjezd bude hrazen samostatně, cena se odvíjí od místa konání.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3400 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
Cena zahrnuje:  materiál, 2 lektoři
ČT 15:30-16:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Ateliér prostorové tvorby (1. patro)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Odysea mysli II