DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň - příprava na SŠ, VŠ (13 - 20 let)

Příprava k talentovým zkouškám na fotografické školy. Rozšíření výuky v základních okruzích fotografie (viz výuka ve Fotoklub Líheň - ateliér 1–7) dle požadavků jednotlivých škol. Teorie a historie fotografie v širších kulturních a společenských souvislostech. Konzultace a důraz na samostatnou autorskou tvorbu a prezentaci. Součinnost s výtvarným ateliérem (výtvarná příprava). Podmínkou členství je zápis a účast v některém z ateliérů fotoklubu Líheň (1–7).


Vybavení:  Fotoaparát

Ceny a termíny

Cena za pol.: 200 / 200 Kč
PÁ 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
MgA. Jaromír Santler, santler@ddmpraha.cz, 222 333 878

Lektoři

Santler Jaromír

Podobné

Špendlík – šití a tvoření
Fotoklub Líheň - ateliér 1 
Fotoklub Líheň - ateliér 5
Fotoklub Líheň - ateliér 7
Fotoklub Líheň - ateliér 3
Fotoklub Líheň - ateliér 6
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Fotoklub Líheň - ateliér 2
Fotoklub Líheň - ateliér 4