DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Centrum pro předškolní děti (3 - 5 let)

Pestrý program všestranně rozvíjí osobnost dětí a je přizpůsoben jejich věku. Zahrnuje činnosti výtvarné i hudební výchovy, procvičení pohybových dovedností, rozvoj slovní zásoby i vyjadřovacích schopností, hru individuální i ve skupině. Individuální přístup – skupinka do 15 dětí umožňuje optimální rozvoj každého dítěte.
Doplňkový program v ceně: 1x měsíčně divadlo nebo výlet, výtvarná dílna, logopedická prevence pod vedením spec. pedagoga – logopedického asistenta. Podmínky přijetí, program, další informace: http://www.ddmpraha.cz/klamovka/centrum-pro-predskolni-deti


Vybavení:  dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 15000 Kč
Cena za pol.: 7500 / 7500 Kč
Cena zahrnuje:  půldenní program viz https://ddmpraha.cz/klamovka/Centrum_pro_predskolni_deti
PO 07:45-13:00
ÚT 07:45-13:00
ST 07:45-13:00
ČT 07:45-13:00
PÁ 07:45-13:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Zora Marzuki, marzuki@ddmpraha.cz, Alice Pochmanová, pochmanova@ddmpraha.cz, 777 470 691

Lektoři

Marzuki Zora

Podobné

ZŠ P. Strozziho – Míč. hry pro nejmenší
Převod – klub 2a / úterý / 13–14 h
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Modelářská přípravka (po)
Zahradníček – rodiče s dětmi
CPD Žlutá Kostička
Hrátky rodičů s dětmi 2
Hudebně-taneční školička
LEGOmechanika – začátečníci