DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1 (14 - 26 let)

Příprava k talentovým zkouškám zahrnuje spontánní výtvarnou činnost s ohledem na individualitu (techniky tradiční i netradiční), výtvarné etudy vycházející ze zkoušek a požadavků konkrétní školy, všeobecný kulturní přehled, konzultace.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8100 Kč
Cena za pol.: 5200 / 2900 Kč
ÚT 17:00-20:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Výtvarný ateliér (1. patro)
chladova@ddmpraha.cz

Lektoři

Chladová Dáša

Podobné

Výtvarný ateliér (út 1)
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 2