DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Tanec hrou (5–6 let) (5 - 7 let)

MOŽNOST REGISTRACE NÁHRADNÍKŮ. Navazující kroužek určený především žákům z minulého roku, školáky přijímáme i bez předchozí taneční zkušenosti.
Nacvičíme správné držení těla, rytmické cítění, taneční variace na oblíbené písničky, komplexní procvičení a protažení celého těla zábavnou formou. Taneční hry na rozvíjení fantazie, pohybové paměti, tanečního projevu jednotlivě i ve skupině. Prostor pro improvizaci a pantomimu - vyjádření pocitu pohybem. Kroužek vede mladá, ale velmi zkušená lektorka MgA. Zora Marzuki absolventka KJJ - scénický tanec, JAMU - taneční pedagogika. Výuka moderního scénického tance ve vlastních kurzech, divadelní zkušenosti v MDP - muzikály a revuí (tanec, zpěv, herectví), Černé divadlo J. Srnce, National Black Light Theatre in Prague...


Vybavení:  dle pokynů lektorky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
PO 15:30-16:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Zora Marzuki: marzuki@ddmpraha.cz, 777 470 691

Lektoři

Marzuki Zora

Podobné