DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hudebníček (5 - 7 let)

Novinka v nabídce Klubu Klamovka – pro děti před zahájením školní docházky od 5 let a pro prvňáčky a druháky. Kroužek je určen pro děti, které by se rády věnovaly hudbě, ale dosud nemají vyhraněný zájem. V kroužku zpíváme, tančíme, seznámíme se s různými hudebními nástroji (samozřejmě si hru na nástroj vyzkouší každý). Povídáme si o různých hudebních žánrech a poslechneme si ukázky. Zazpívat nám přijde operní pěvkyně i muzikálová herečka. Máme sluch, rytmus? I to zjistíme na Hudebníčku... vše hravě a s radostí. Pro členství v kroužku nejsou potřebné žádné specifické dovednosti ani vlohy – naopak Hudebníček může ukázat cestu pro další rozvoj zájmů dítěte...


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 16:15-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Housle – děti – Šůstková
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Výtvarný ateliér (pá 1)
LEGOmechanika (čt 15.30)
Výtvarný ateliér (út 1)
Hudební přípravka
Kytara – děti – Berenreiter
Špendlík – šití a tvoření
Opona – dětský divadelní kroužek
Parádní věda 1 – Stanice techniků