DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika (čt 14.30) (6 - 15 let)

DĚTI ZE ZŠ PODBĚLOHORSKÁ VYZVEDNEME V DRUŽINĚ A NA KROUŽEK DOPROVODÍME!

Keramika pro školní děti předpokládá určitý stupeň zručnosti, citu pro materiál a prostorové představivosti. Děti si osvojují jednoduché technologické postupy, jako je tvorba z volné ruky, z válečků a z plátů. Získají zkušenost s prací se sádrou, naučí se vytvářet jednoduché formy. Své práce také samy dotvářejí do finální podoby glazováním.


Vybavení:  pracovní oděv

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3400 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 14:30-16:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Marek Dobeš, keram.d@seznam.cz, 222 333 806; přihlašování: Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Marek Dobeš

Podobné