DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika pro předškoláky a prvňáčky (4 - 7 let)

Kroužek keramiky pro nejmenší. Základní seznámení s materiálem a technikami zpracování. Pojetí keramiky pro nejmenší není založeno na snaze o výsledný produkt, nýbrž na spontánní hře s materiálem, jehož používáme minimálně 3 druhy. Děti si tak samy zkoušejí možnosti i omezení tak úžasného materiálu, jako je hlína. Nejdůležitější je kontakt, jímž se rozvíjí tzv. jemná motorika, cit i prostorová představivost.
Kroužek je veden keramikem, výtvarníkem a sochařem Markem Dobešem.


Vybavení:  zástěra

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2600 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
Cena zahrnuje:  materiál, lektorské vedení, 15 lekcí za pololetí
ČT 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Marek Dobeš, keram.d@seznam.cz, 222 333 806

Lektoři

Marek Dobeš

Podobné