DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Balet 2 (8 - 15 let)

V hodinách baletu se děti naučí správnému držení těla, orientaci v prostoru, základní taneční a baletní prvky. Naučí se pracovat s hudbou a vybudují si taneční paměť, která je pro tanec velice důležitá. Zkusí si některé herecké etudy a naučí se pár klasických variací z baletu. Základy baletu dětem pomohou, aby se naučily pracovat se svým tělem, a každý další sport se jim tak bude zdát o něco snadnější.
16 lekcí za pololetí.

Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na našem webu.


Vybavení:  pohodlné oblečení, baletní piškoty nebo cvičky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Pohybové studio (přízemí)
Bc. Soňa Zlatníková, Dis., zlatnikova@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Zlatníková Soňa

Podobné

LEGOmechanika (čt 14.00)
Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Street dance 2
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Fotoklub Líheň – ateliér 2
Akvaristika a teraristika
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Fotoklub Líheň – ateliér 1
Převádění ze škol 
LEGOmechanika (st 17.00)