DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní kroužek I (8 - 11 let)

"Dramatická výchova svým účastníkům nabízí stát se členem malého kolektivu, kde mají možnost rozvíjet své empatické schopnosti, schopnost spolupráce a komunikace, schopnost srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory a učí se veřejně vystupovat a prezentovat se bez zbytečného ostychu. To vše především díky principům dramatické výchovy jako je hra v roli, improvizace, fikce aj.

Účastník lekcí se dále seznámí s tím, co obsahuje herecká práce (hlasová výchova, práce s projevem, pohyb v prostoru, práce s textem, práce s rekvizitou, vnímání partnera) a jak vůbec divadlo vzniká (výběr námětu inscenace a jeho analýza, tvorba scénáře, vymýšlení scény a kostýmů). V neposlední řadě umožňuje dramatická výchova rozvíjet také divácké schopnosti, tedy analyzovat a reflektovat viděné a vyslovit k němu svůj názor."
16 lekcí na pololetí.

Pozn.: Přednost v přihlášení mají děti, které už chodily minulý rok. V případě velkého zájmu nováčků, budeme uvažovat o otevření dalšího kroužku.

Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
PO 14:30-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Divadelní sál (1. patro)
Bára Šůstková, sustkova@ddmpraha.cz , 222 333 818

Lektoři

Šůstková Bára

Podobné

Modelářská kadetka (út)
Ateliér textilní tvorby II
LEGO Mechanika (st 17.00)
Kytara – pokročilí (Iveta)
Teraristika 3
Ornitologie pro mladší
Akvaristika
Teraristika pro pokročilé
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2