DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní kroužek II (12 - 14 let)

Dramatická výchova svým účastníkům nabízí stát se členem malého kolektivu, kde mají možnost rozvíjet své empatické schopnosti, schopnost spolupráce a komunikace, schopnost srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory a učí se veřejně vystupovat a prezentovat se bez zbytečného ostychu. To vše především díky principům dramatické výchovy jako je hra v roli, improvizace, fikce aj.

Účastník lekcí se dále seznámí s tím, co obsahuje herecká práce (hlasová výchova, práce s projevem, pohyb v prostoru, práce s textem, práce s rekvizitou, vnímání partnera) a jak vůbec divadlo vzniká (výběr námětu inscenace a jeho analýza, tvorba scénáře, vymýšlení scény a kostýmů). V neposlední řadě umožňuje dramatická výchova rozvíjet také divácké schopnosti, tedy analyzovat a reflektovat viděné a vyslovit k němu svůj názor.

16 lekcí za pololetí.

Pozn.: Přednost v přihlášení mají děti, které už chodily minulý rok. V případě velkého zájmu nováčků, budeme uvažovat o otevření dalšího kroužku.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
PO 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Divadelní sál (1. patro)
Bára Šůstková, sustkova@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Šůstková Bára

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 8
LEGOmechanika (čt 14.00)
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Převádění ze škol 
Kameníček pro starší
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Badminton I.
LEGOrobotika (čt 16.00)
Dramec pro nejmenší
Chovatelství a teraristika 1