DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Družinka (4 - 15 let)

Družinka probíhá vždy pondělí až čtvrtek v čase 14:00 až 17:00 hod.
V Družince se Vaše děti zabaví, naučí a mohou také být účastníky některého z našich klubů.
Družinka je zdarma.
Hradí se pouze převody (info na rosova@ddmpraha.cz, tel. 222 333 812).
Děti, které jsou převedeny do KS z tzv. partnerských ZŠ a MŠ k nám na kroužky, mohou smysluplně trávit svůj čas právě v družince než půjdou na kroužek, i po jeho skončení.


Ceny a termíny

PO 14:00-17:00
ÚT 14:00-17:00
ST 14:00-17:00
ČT 14:00-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Bc. Soňa Zlatníková DiS., zlatnikova@ddmpraha.cz, 222 333 815,

Lektoři

Zlatníková Soňa

Podobné

Výtvarný ateliér (pá 2)
Malý hudebník (po)
Převádění ze škol 
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Prostorová výtvarná tvorba – tvořivá dílna II.
Převod - Klub 1a / pondělí / 13-14 h
Převod - Klub 2b / úterý / 15-16 h
Převod - Klub 2a / úterý / 13-14 h
Elektronika pro nejmenší (po)