DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Filmová a multimediální tvorba 1 (11 - 13 let)

Filmová a multimediální tvorba je zaměřená především na autorskou tvorbu pomocí pohyblivého obrazu. V rámci výuky se zaměřujeme na základy animace, fotografie, filmu a práci na počítači. V průběhu roku pracujeme s vyjádřením vlastního fantazijního příběhu a následným počítačovým zpracováním.
Pozn.: Přednost v přihlášení mají děti, které už chodily minulý rok.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 15:00-15:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC učebna (přízemí)
Bára Šůstková, sustkova@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Kronďáková Gabriela

Podobné

Kameníček pro mladší
Chovatelství 3
Akvaristika
Výtvarný ateliér (pá 1)
Zahradnický kroužek pro starší
Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Modelářská přípravka (út)
Chovatelství pro starší 2
Chovatelství 5
Modelářská přípravka (po)