DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - děti - Braunová (10 - 18 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie - v klasické, filmové i populární hudbě.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Hudební stavebnice - začátečníci
Bicí Carl Warwick - středa
Ukulele - děti - Fiala
Malý hudebník (po)
Klavír - děti - Řeřichová
Kytara, Martin Bureš - individ. výuka, pondělí
Klavír - děti - Hořejš
Dětský pěvecký sbor KS
Bicí Carl Warwick - pondělí
Bicí - děti - Čurdová