DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Historický šerm – Panteři (15 - 99 let)

Oddíl se věnuje historického šermu se vším, co k němu patří. Na schůzkách se trénují kroky, obrana i útok se zdařilými kopiemi železných mečů. Zdatnější účastníci se učí, jak čistit a obnovovat zbroj (tu si v naprosté většině spravují sami). S předem nacvičeným programem Panteři již vystoupili na několika hradech. 16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 16:30-18:30


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Atletika - skoky a víceboje
Chemie
Ateliér textilní tvorby II
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Softball - muži
Jemná jóga 60+
Softball - juniorky a ženy
Fotoklub Líheň - ateliér 2
Fotoklub Líheň - příprava na SŠ, VŠ
Kurz šití na stroji pro dospělé PO