DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Jóga pro děti (8 - 12 let)

Cvičení jógy pomáhá dětem otevřít nový pohled na pohyb, sport, na své prožitky. Jde totiž o nesoutěživý přístup, který dětem jóga nabízí. Jóga skvěle vyrovnává, učí děti laskavému a ohleduplnému přístupu k sobě i ke svému okolí. Učí děti hrou, příkladem a přirozenou formou zdravé pohybové návyky. Jóga má velmi významný přesah pohybu k psychice dítěte a k jeho vývoji.
Cvičení jógy rozvíjí dětskou fantazii, zlepšuje paměť, koncentraci, rovnováhu, protahuje a posiluje tělo, je výbornou kompenzační pohybovou aktivitou k mnoha sportům - baletu, gymnastice, jízdě na kole atd. Cvičení jógy je pro děti báječné, pojďte ho s námi vyzkoušet!

Vybavení:  sportovní oblečení, láveh s pitím, karimatka

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Taneční sál (přízemí)
Tereza Roztočilová, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Stárková Jana

Podobné

ZŠ P. Strozziho - Míč. hry pro školáky
Turistika
Modelářská přípravka (po)
Zábavná fyzika a chemie
Modelářská kadetka (út)
Jemná jóga 60+
Jóga pro dospělé
ZŠ LN - Sálová kopaná / starší
Atletika - dorost
In-line brusle