DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika - dospělí 1 (16 - 99 let)

Kurz je připraven pro všechny dospělé se zájmem o odpočinkové tvoření z keramické hlíny. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí s dlouholetou zkušeností. Účastníci kroužku si vyzkouší veškeré základní techniky přístupu ke keramické hlíně (modelování z hadů, plátů, sochařským způsobem, lití do forem) a dekorování keramiky (engobování, glazování různými způsoby). Vyrobí si dekorativní keramiku dle vlastního tvůrčího nápadu. Zkušená lektorka ráda přispěje radou a konzultací. Keramická dílna se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Karlínského Spektra a je plně vybavena pomůckami.
Fotografie z ateliéru naleznete zde.


Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4400 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
PO 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 2
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Keramika - točení na kruhu 4
Tančírna – moderní výrazový tanec
Keramika - modelování út 2
Keramika - točení na kruhu 2
Fotoklub Líheň - ateliér 6
Keramika - točení na kruhu 3 obs.
Fotoklub Líheň - ateliér 5
Fotoklub Líheň - ateliér 7