DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – dospělí 1 (16 - 99 let)

Kurz je připraven pro všechny dospělé se zájmem o odpočinkové tvoření z keramické hlíny. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí s dlouholetou zkušeností. Účastníci kroužku si vyzkouší veškeré základní techniky přístupu ke keramické hlíně (modelování z hadů, plátů, sochařským způsobem, lití do forem) a dekorování keramiky (engobování, glazování různými způsoby). Vyrobí si dekorativní keramiku dle vlastního tvůrčího nápadu. Zkušená lektorka ráda přispěje radou a konzultací. Keramická dílna se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Karlínského Spektra a je plně vybavena pomůckami.
Fotografie z ateliéru naleznete zde.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4400 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
PO 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Keramika – točení na kruhu 4
Fotoklub Líheň – ateliér 3
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Keramika – modelování čt. 3
Kresba, malba, grafika–- dospělí 2 hod.
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Keramika – modelování út 2
Kresba, malba, grafika – dospělí 3 hod.
Výtvarně-řemeslná dílna ST II 
Tančírna – moderní výrazový tanec