DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – dospělí 2 (16 - 99 let)

Kurz je připraven pro všechny dospělé se zájmem o odpočinkové tvoření z keramické hlíny. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí s dlouholetou zkušeností. Účastníci kroužku si vyzkouší veškeré základní techniky přístupu ke keramické hlíně (modelování z hadů, plátů, sochařským způsobem, lití do forem) a dekorování keramiky (engobování, glazování různými způsoby). Vyrobí si dekorativní keramiku dle vlastního tvůrčího nápadu. Zkušená lektorka ráda přispěje radou a konzultací. Keramická dílna se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Karlínského Spektra a je plně vybavena pomůckami.
Fotografie z ateliéru naleznete zde.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí na pololetí
ST 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Tančírna – moderní výrazový tanec
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Keramika – točení na kruhu út 1
Keramika – točení na kruhu 4
Keramika – modelování út 2
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ