DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – modelování čt. 3 (16 - 99 let)

Kroužek nabízíme začátečníkům i účastníkům s dlouholetou zkušeností. Účastníci kroužku si volí vlastní téma, mohou ho konzultovat se zkušeným lektorem, mohou se nechat inspirovat vystavenými dílky. Během kurzů se naučí různé modelovací techniky, vyzkouší si různé povrchové úpravy jako je glazování, zatírání oxidů nebo engobováním. K modelování nabízíme několik druhů hlín i širokou škálu glazur a engob. Keramické tvoření se mnohým může stát aktivním relaxem, můžete u nás získat nové přátele. Budeme se snažit, aby vám u nás bylo pěkně.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4400 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
ČT 16:30-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Vejmelková Jana

Podobné

Výtvarný ateliér (pá 2)
Šití – začátečníci
Keramika – točení na kruhu 3
Ruční práce
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Šití – mírně pokročilí
Kresba, malba, grafika – dospělí 3 hod.
Keramika – točení na kruhu 2
Keramika – modelování čt. 4
Jóga pro dospělé