DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – modelování dopoledne (16 - 99 let)

Kroužek nabízíme začátečníkům i účastníkům s dlouholetou zkušeností. Účastníci kroužku si volí vlastní téma, mohou ho konzultovat se zkušeným lektorem, mohou se nechat inspirovat vystavenými dílky. Během kurzů se naučí různé modelovací techniky, vyzkouší si různé povrchové úpravy, jako je glazování, zatírání oxidů nebo engobováním. K modelování nabízíme několik druhů hlín i širokou škálu glazur a engob. Keramické tvoření se mnohým může stát aktivním relaxem, můžete u nás získat nové přátele. Budeme se snažit, aby vám u nás bylo pěkně.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 10:00-12:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Šití – začátečníci
Šití – mírně pokročilí
Keramika – modelování čt. 3
Zahradnický kroužek pro dospělé
Špendlík – šití a tvoření
Jóga pro dospělé
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 2
Keramika – dospělí 2
Keramika – točení na kruhu 2
Keramika – dospělí 1