DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – točení na kruhu 3 (16 - 99 let)

Účastníci si osvojí základy techniky, zvládnou centrování na kruhu a tvarování menšího výrobku, následně své výtvory glazují. Prvního seznámení s technikou vytáčení na hrnčířském kruhu se nemusí obávat. Zkušená lektorka dokáže vést začátečníka i pokročilého točíře tak, aby rozvíjel své dovednosti a dokázal točenou tvorbu kombinovat s modelováním. Účastníci kurzu mají k dispozici točírenský kruh a další pomůcky. Kurzy se konají v keramické dílně, která se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Karlínského Spektra a je vhodným prostředím pro radostné tvoření v kolektivu.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4800 Kč
Cena za pol.: 2500 / 2500 Kč
ČT 16:30-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Vejmelková Jana

Podobné

Fotoklub Líheň – ateliér 3
Keramika – modelování čt. 3
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Ruční práce
Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Výtvarný ateliér (pá 2)
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Jóga pro dospělé