DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – točení na kruhu út 1 (16 - 99 let)

Účastníci si osvojí základy techniky, zvládnou centrování na kruhu a tvarování menšího výrobku, následně své výtvory glazují. Prvního seznámení s technikou vytáčení na hrnčířském kruhu se nemusí obávat. Zkušená lektorka dokáže vést začátečníka i pokročilého točíře tak, aby rozvíjel své dovednosti a dokázal točenou tvorbu kombinovat s modelováním. Účastníci kurzu mají k dispozici točírenský kruh a další pomůcky. Kurzy se konají v keramické dílně, která se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Karlínského Spektra a je vhodným prostředím pro radostné tvoření v kolektivu.

Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4800 Kč
Cena za pol.: 2500 / 2500 Kč
ÚT 16:30-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Podobné

Keramika – modelování čt. 4
Výtvarně-řemeslná dílna ST II 
Ruční práce
Výtvarný ateliér (pá 1)
Kresba, malba, grafika – dospělí 2
Šití – mírně pokročilí
Výtvarný ateliér (út 2)
Fotoklub Líheň - ateliér 7
Keramika – točení na kruhu 4
Keramika – modelování čt. 3