DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika Lyčkovo náměstí MŠ (4 - 6 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků. V průběhu školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.ct, 222 333 819

Lektoři

Podobné

Výtvarná a tvořivá dílna – předškoláci
ZŠ LN – Keramika / předškoláci / út
Pastelka 1
Chovatelství pro nejmladší 2
Kurz šití na stroji pro děti PÁ
English – předškoláci II
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1
Zahradnický kroužek pro mladší
Výtvarně-řemeslná dílna ST II 
Výtvarný ateliér – ml. děti 3