DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – děti – Navrátil (6 - 18 let)

Kroužek je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak obecné znalosti a žáci jsou vedeni k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
PO 13:45-18:15
ÚT 13:45-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 2 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Navrátil Jaroslav

Podobné

Dětský pěvecký sbor KS
Klasická kytara – lekce pro začátečníky a mírně pokročilé
Bicí Marek Valenta – pátek
Big Band KS
Kurz šití na stroji pro děti PO
Tanec hrou (5–6 let)
ZŠ LN – Klavír 4 / Flétna – Trávníčková
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Ateliér grafiky na počítači
Kytara – začátečníci (Petra) – skupinka