DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – děti – Ragchaa (6 - 18 let)

Kroužek je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru. Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak obecné znalosti a žáci jsou vedeni k samostatné práci. Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.

Delgermurun Ragchaa pochází z Mongolska. Vystudovala obor klavír na konzervatoři v Pardubicích a poté pracovala na Státní hudebně-taneční akademii v Ulánbátaru. Na akademii působila 11 let jako koncertní mistr, korepetitor a pedagog povinného klavíru. V letech 2006–2011 se vzdělávala na Union Bible Theological College, kde studovala teologii. Od roku 2015 se přestěhovala do České republiky, kde soukromě vyučuje klavírní hru. K její přednostem patří pracovitost, spolehlivost a schopnost zábavně učit děti jak klavírní hru, tak hudební nauku.

16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 6200 Kč
Cena za pol.: 3200 / 3200 Kč
PO 13:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Hudební stavebnice - začátečníci
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Kytara – začátečníci (Petra) – skupinka
Malý hudebník (st)
Klavír, úterý – Denis Dinga
Fotoklub Líheň - ateliér 5
Kytara – děti – Berenreiter
Fotoklub Líheň - Analogová fotografie
Fotoklub Líheň - ateliér 1 
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky