DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – dospělí – Tretiakova (19 - 99 let)

Kroužek je určený dětem i dospělým, v rámci kterého jsou vyučovány všechny žánry od klasiky až k jazzu, pop, rock, písně ze zpěvníků – doprovod podle akordových značek, improvizace, hra z listu i podle sluchu.
Zájemci o klasický klavír (noty, skladby, interpretace) mají tedy možnost splnit si svá přání, stejně tak však všichni ti, kteří si chtějí vystačit třeba i bez not.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8600 Kč
Cena za pol.: 4400 / 4400 Kč
ČT 13:00-20:00
PÁ 13:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 2 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Jóga pro dospělé
Zahradnický kroužek pro dospělé
Klavír – dospělí – Ragchaa
Klavír, pátek – Jakub Horváth
Malý hudebník (st)
Kytara, Martin Bureš – individuální výuka, pondělí
Kytara, Martin Bureš – skupinová výuka, pondělí
Bicí – dospělí – Nasková
Malý hudebník (po)
Kytara, Martin Bureš – skupinová výuka, středa