DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klub čtenářský (6 - 15 let)

Čtenářské dovednosti a tolik skloňovaná čtenářská gramotnost jsou v našem čtenářském klubu rozvíjeny měrou vrchovatou.
Zábavnou a hravou formou děti vnímají čtené slovo, učí se společně porozumět obsahu textu a nalézají zalíbení v četbě.
Klub je vhodný pro děti 1. stupně ZŠ (hranici věku lze po domluvě posunout).
Projekt je hrazen z prostředků tzv. Šablon II a pro vaše děti je zcela zdarma.


Ceny a termíny

ÚT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Mgr. Magdalena Hříbalová, hribalova@ddmpraha.cz, 222 333 821, 774 706 096

Lektoři

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 3
Kameníček pro starší
Ateliér grafiky na počítači
Kurz šití na stroji pro děti PO
Fotoklub Líheň - příprava na SŠ, VŠ
Tanec hrou 5–6 let
Převod - Klub 4a / čtvrtek / 13-14 h
Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Chovatelství a teraristika 1
Převod - Klub 3b / středa / 15-16 h