DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klub čtenářský (6 - 15 let)

Čtenářské dovednosti a tolik skloňovaná čtenářská gramotnost jsou v našem čtenářském klubu rozvíjeny měrou vrchovatou.
Zábavnou a hravou formou děti vnímají čtené slovo, učí se společně porozumět obsahu textu a nalézají zalíbení v četbě.
Klub je vhodný pro děti 1. stupně ZŠ (hranici věku lze po domluvě posunout).
Projekt je hrazen z prostředků tzv. Šablon II a pro vaše děti je zcela zdarma.


Ceny a termíny

ÚT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Mgr. Magdalena Hříbalová, hribalova@ddmpraha.cz, 222 333 821, 774 706 096

Lektoři

Podobné

Převádění ze škol 
Převod – klub 4b / čtvrtek / 15–16 h
Šéfkuchař – středa
Fotoklub Líheň – ateliér 1
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Chovatelství a teraristika 2
Převod – klub 3a / středa / 13–14 h
Převod – klub 3b / středa / 15–16 h
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Kurz šití na stroji pro děti PO