DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika–- dospělí 2 hod. (14 - 99 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky. Je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé.
Účastníci se seznámí s klasickými postupy, jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkouší různé techniky (akvarel, pastel, akryl). Dále si vyzkouší některé ze základních grafických technik.
Důraz je kladen na rozvoj vlastního potenciálu v umělecké tvorbě, rozvíjení kreativity a osobního vizuálního jazyka.
Přínosem je příjemná tvůrčí atmosféra, která přispívá k probouzení fantazie a kresebného projevu.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ÚT 19:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Feilhauerová Magdaléna

Podobné

Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Výtvarný ateliér (út 2)
Šití – začátečníci
Fotoklub Líheň – ateliér 7
Fotoklub Líheň - ateliér 8
Fotoklub Líheň – příprava na SŠ, VŠ
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Keramika – modelování út 2
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Keramika – točení na kruhu 2